Szkoła Integracyjna w Szalejowie Górnym

Idź do spisu treści

Menu główne

Historia

O nas

28 sierpnia 2011 roku miało miejsce uroczyste otwarcie nowoczesnej Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym. Budowa kompleksu szkolno-sportowego jest największą inwestycją w historii wsi.

 

Gmina Kłodzko informuje, że projekt pn. "Budowa kompleksu szkolno - sportowego w Szalejowie Górnym - placówka integracyjna" nr 07.02.00-02-033/08, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku, Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.

Całkowita wartość projektu : 5 556 457,77 zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 3 771 169,02 zł

W ramach projektu powstały:

  • budynek szkoły oraz sali sportowej wraz z wyposażeniem

  • boisko do koszykówki

  • boisko wielofunkcyjne

  • teren placu zabaw

  • parking


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego