Historia - Szkoła Podstawowa w Szalejowie Górnym

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
w Szalejowie Górnym
Przejdź do treści

Historia

O nas
28 sierpnia 2011 roku miało miejsce uroczyste otwarcie nowoczesnej Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym. Budowa kompleksu szkolno - sportowego jest największą inwestycją w historii wsi.
Gmina Kłodzko informuje, że projekt pn. "Budowa kompleksu szkolno - sportowego w Szalejowie Górnym - placówka integracyjna" nr 07.02.00-02-033/08, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku, Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.

Całkowita wartość projektu : 5 556 457,77 zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 3 771 169,02 zł

W ramach projektu powstały:

  • budynek szkoły oraz sali sportowej wraz z wyposażeniem
  • boisko do koszykówki
  • boisko wielofunkcyjne
  • teren placu zabaw
  • parking
Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym, 57-314 Szalejów Górny 48. Szkoła prowadzi operację przetwarzania danych osobowych.
Wróć do spisu treści