Logopedia - Szkoła Podstawowa w Szalejowie Górnym

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
w Szalejowie Górnym
Przejdź do treści

Logopedia


,,Gimnastyka buzi i języka " - ćwiczenia logopedyczne na wesoło.

Instrukcja do gry:
W grę mogą grać Rodzice i dzieci. Każdy z uczestników ma swój pionek. Grę rozpoczynamy od miejsca z napisem start. Przesuwamy się o tyle pól ile oczek wyrzucimy na kostce. Po drodze wykonujemy wszystkie ćwiczenia.
Wszyscy uczestnicy gry pilnują dokładnego wykonania ćwiczenia, które mamy przećwiczyć. Gra jest zakończona, gdy wszyscy uczestnicy dotrą do mety.
Życzę miłej i wesołej zabawy.

Joanna Dasiewicz
,,Gimnastyka buzi i języka " - gra "Wymyśl słowo".

Instrukcja do gry:
Wymyśl dowolne słowo (może to być Twoje imię). Przeliterujm je. Wykonaj polecenia przypisane danym literom.
Życzę miłej i wesołej zabawy.

Joanna Dasiewicz

źródło: Internet.
GRY Z GŁOSKAMI

Instrukcja do gry:
Proponowana gra to wyścigi ale wygrywa ta osoba, która okrążając planszę „zdobędzie” najwięcej obrazków. Gra przeznaczona jest od 2 do 4 uczestników. Do zabawy potrzebne są pionki, kostka oraz kolorowe liczmany np. kamyczki, którymi będziemy oznaczać zdobyte przez uczestników obrazki.
Wszyscy uczestnicy zabawy ustawiają swoje pionki na starcie, najmłodszy rzuca kostką, czyta słowo i oznacza kamyczkiem właściwy obrazek. Dla uatrakcyjnienia gry, można ułożyć zdanie z wylosowanym słowem lub zapisać je w zeszycie logopedycznym.
Wygrywa ten z graczy, który po okrążeniu planszy oznaczył najwięcej obrazków.
Jeśli każdy z uczestników gry dostanie własną, wydrukowaną planszę może w trakcie zabawy kolorować obrazki.

Życzę miłej zabawy.
Joanna Dasiewicz

źródło: Internet


Stosunki przestrzenne: gdzie jest piłka?
Warto zapamiętać.

Joanna DasiewiczLOGOPEDYCZNE KÓŁKO I KRZYŻYK
Zapraszam do rozegrania partii gry w kółko i krzyżyk.  Wystarczą plansze z wydrukowanymi obrazkami oraz 10 plastikowych nakrętek z narysowanymi symbolami O i X – po 5 każdego rodzaju.
Zasady gry są tradycyjne: z małą modyfikacją- za każdym razem, gdy oznaczamy wybrane pole symbolem O lub X nazywamy jednocześnie znajdujący się na nim obrazek. Wygrywa ta osoba, która pierwsza będzie miała swoje 3 symbole w linii poziomej, pionowej lub po ukosie.


źródło: domologo.pl

Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym, 57-314 Szalejów Górny 48. Szkoła prowadzi operację przetwarzania danych osobowych.
Wróć do spisu treści