Szkoła Integracyjna w Szalejowie Górnym

Idź do spisu treści

Menu główne

Rok szkoły w ruchu

Promocja zdrowia

Wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne (obszar numer 1) oraz scenariusz zajęć.

Wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne(obszar nr 1) oraz scenariusz zajęć

Wychowanie fizyczne - alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (WF) (obszar nr 2) oraz scenariusz zajęć

Wychowanie fizyczne - alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (WF) (obszar nr 2) oraz  scenariusz zajęć.

Obszar nr 5, pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5, pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5, pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5, pozalekcyjne zajęcia sportowe

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego